mandag den 28. marts 2011

søndag den 27. marts 2011

hvorledes kværulerende nærsynede mennesker kan få et realitetsbetonet syn på virkeligheden/arbejdsmarkedsforhold/væsentlige og uvæsentlige problematikker mm.
KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

støvsuger mm.


Jeg hader støvsugeren. Udover at det er umenneskelig kedelig at støvsuge, det larmer, man står i akvate positioner, er støvsugeren umulig at håndtere, hjulene kører i hver sin retning eller i ingen retning, ledningen er for kort.

Støvsug aldrig panelerne. Tag i stedet en hårdt opvreden klud og tør panelerne af med denne. Derved undgår du at pille skaftet af støvsugerslangen, hver gang du når til en panel, der er fri for inventar. Med en klud kan du vaske det hele på en gang i en uafbrudt bevægelse.

Mareridtsscenariet er, når støvsugeren skal ind i skabet. Slangen, skaftet, støvsugeren og det indvendige af skabet ter sig som magnetiske plusser. Hvis der er plads i skabet placer slangen med skaftet op af skabets væg bag støvsugeren, så det står i spænd. Desværre er der i de fleste skabe indbygget hylder for at udnytte pladsen bedst muligt. Derfor skal slangen og skaftet i de fleste tilfælde så foran støvsugeren. Men ved dette arrangement står slangen og skaftet ustabil som et højhus bygget på kviksand. Der skal ingenting til, før de vælter, når man åbner døren til skabet. Katastrofen kan foregribes ved at trække en snor fra den ene væg til den anden (= den røde streg på fotoet). Vælter slangen og skaftet ud, når døren til skabet åbnes, stopper snoren deres fald.  

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

fredag den 25. marts 2011

tirsdag den 22. marts 2011

grundlæggende mekanismer (et værk i udvikling) nr. 1KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

bamse og måske kylling som røde lejesvende?


Lad os antage, at DR er styret af røde lejesvende. I hvilket perspektiv skal den afslutning, der følger efter hvert afsnit af Bamse og Kylling, tolkes? Skal det tolkes som at i hvert fald Bamse er rød lejesvend? Bamse samler bogstaverne fra ordet BAMSES sammen og putter dem ned i en sæk, hvorefter S igen ryger op. Skal S tolkes som S for socialdemokratiet? Og betyder det, at S popper op, at skaberne af Bamse og Kylling vil have børnene til at forbinde bogstavet S med positive værdier? Positive værdier, fordi det, at S hele tiden smutter fra Bamse, forlænger udsendelsen med Bamse, som børnene jo elsker. For af den vej opdrages børnene ubevidst til at forbinde bogstavet S med noget sjovt/positivt. Set fra en højreorienteret politikers synsvinkel kan denne type manipulation udgøre et skrækscenarie til et kommunevalg eller endnu værre til et folketingsvalg. Tvivlere eller ellers besindige mennesker kan i en valgboks i et øjebliks uopmærksomhed miste kontrollen over sig selv ved synet af S ud for socialdemokratiet. Måske skyller der pludselig en tsunami af positive lykkelige barndomsminder ind over dem, og bang, pludselig kollapser alle fornuftens forsvarsværker, og de sætter deres kryds ved S. Måske vil børnene endda forsøge at overtale deres forældre til at stemme på socialdemokratiet.

Dem, der har set den afsluttende scene i Bamse og Kylling, ved, at den ender med, at Bamse får proppet S ned i sækken, hvorefter bogstaverne ESB slipper ud af posen. Det skaber en ny tolkningssituation og underminerer til dels den teori, jeg har fremlagt ovenfor. For der findes ingen partier med bogstavet E, i hvert fald ikke i det nuværende politiske landskab, men det kan der komme i fremtiden. Bogstavet E kan dække over et parti, som skaberne af Bamse og Kylling planlægger at starte en gang ude i fremtiden. Således at E fungerer som et sovende bogstav - som en slags sovende spion. B står for De Radikale. ESB er så et dække over den kombination af partier, som skaberne af Bamse og Kylling mener skal danne regering efter et givet folketingsvalg. Måske. En anden forklaring kan være, at ESB er en hentydning til konsulentfirmaet ESB-netværket, hvor E står for evaluering, S står for samarbejde og B står for benchmarking (læs mere på deres hjemmeside: http://www.esb-netvaerk.dk/). Måske er dette firma ejet af skaberne af Bamse og Kylling?

mandag den 21. marts 2011

onsdag den 16. marts 2011

lørdag den 12. marts 2011

bænk

Det centrale er, at bænken er låst fast og dens placering. Bænken er større end en normal bænk, der fx står i en park, måske en halv meter længere. En bænk er ikke let at transportere. Hverken en bænk i normal størrelse eller en bænk, som kan ses på billederne. Det vil kræve mindst to mænd at flytte bænken. Bænken er placeret på perron 3 og 4 på Vejle Banegård. Jeg synes, at det er uhyggeligt, at bænken er låst fast. For hvem vil stjæle en bænk? Det vil være et sandt logistisk mareridt! Bænken skal transporteres uset ned fra perronen og ud fra tunnelen mellem perronafsnittene, enten ud gennem banegården eller ud på parkeringspladsen. I det tidsrum, hvor der kører tog, er det umuligt med mindre alle besøgende på banegården og passagerne på togene inklusiv togpersonalet samt banegårdens personale, bliver ramt af pludselig blindhed. Den slags sker kun på film ikke i virkeligheden.

Det bedste tidspunkt at stjæle bænken vil være om natten. Der vil bænken kunne transporteres uset ned fra perronen og ud af banegårdsområdet. Men det er ikke så problemfrit, som det lyder. For hvis du/i slæber bænken gennem byen, er der stor sandsynlighed for at blive opdaget. Der kører med jævne mellemrum biler gennem centrum, og en bænk gemmer man ikke lige bag en lygtepæl. Den bedste løsning vil være at transportere bænken væk fra banegårdsområdet i en varevogn. Hvis man selv har en varevogn, vil det være dumt at køre i denne. Der vil sagtens kunne være en emsig borger, der eventuelt overværede, at man lastede bænken ind i en varevogn og skrev nummerpladen ned, hvorefter politiet lynhurtig vil finde frem til en. Det samme argument gør sig gældende, hvis man lejede en varevogn. Derfor vil den bedste løsning være at stjæle en varevogn. Men det er en ret omstændig proces, og det øger det antal af usikkerhedsmomenter, der uden for ens kontrol. Tyvene vil kunne blive fanget: når de stjæler varevognen, når de læser bænken ind i varevognen og når de kører rundt i varevognen både før, under og efter projektet. At stjæle en bænk vil måske regnes for drengestreger, at stjæle en bil er en mere alvorlig sag. Pletten på en straffeattest vil blive stor, og måske vil man kunne risikere, at skulle tilbringe et par måneder i fængsel. Alle risici taget i betragtning vil det faktisk være det bedste at købe en bænk selv. Det vil spare en for en masse tid til planlæg mm.

TILFØJELSE: Jeg har fået oplyst, at grunden til at bænken er låst fast, er for, at der ikke er nogen, der kan sætte bænken ned på skinnerne. Jeg er kommet i tanke om, at de skraldespande, hvor man kan smide gratisaviserne i, hvis faktisk også er låst fast. Jeg stiller mig dog tvivlsom overfor, om det er den egentlige grund. Jeg vil prøve at kontakte DSB for at høre deres forklaring. Opdatering følger.   

Jeg har fået svar fra DSB. Begge formodninger er korrekte. DSB skriver:

Tak for din henvendelse.

Bænkene på perronen på Vejle station i den nordlige ende er placeret uden mulighed, for at bolte dem fast. For at de ikke ender i sporet, eller bliver fjernet, er de forsynet med en kæde. Bænkene er placeret, så de kunder der gerne vil nyde solen mens de venter, har mulighed for dette.

Med venlig hilsen
DSB Salg

KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT SE DEM I STORT FORMAT

forfald

Bevis på verden er i åndelig forfald: Når en kunde kommer ind i en boghandel - i dette tilfælde Bog&ide i Vejle - for at spørge, om man kan få taget pasbilleder der.

torsdag den 10. marts 2011

tirsdag den 8. marts 2011

mandag den 7. marts 2011

vores dybde tallerkener
KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

brændestabel


En skulptur, der skal forestille en brændestabel. Skulpturen er placeret i gården mellem tre 4 etages boligblokke. Jeg synes skulpturen er ligeså livløs som et hjerte støbt i beton, hvilket ironisk nok også er det materiale, som skulpturen er lavet af (så vidt jeg kan gennemskue). Jeg synes, den er en hån mod gårdens brugere - børnene. Gården er børnenes legeplads. Man kan ikke lege med en brændestabel af sten. Man renser heller ikke ører med en toiletbørste. For den halve million skulpturen sikkert har kostet, kunne man få en ret fed legeplads. Det er jeg ret sikker på. Det er ikke fordi, at jeg er modstander af skulpturer i det offentlige rum, det er placeringen, der er idiotisk og selvfølgelig den viste skulptur.  

Den overnævnte tekst dækker min første reaktion. Men ved nærmere eftertanke er jeg nået til den stik modsatte erkendelse. Jeg synes skulpturen er super fed, hvis man læser den som et billede på samfundet og samfundets funktion som opdragende instans. Samfundet vil gerne have, at dets borgere er runde og føjelige, de skal kunne lade sig stable lige så pænt som brændestykkerne af beton. Al individualitet er bandlyst. At investere i og placere et sådant livsbenægtende og livløs udsagn i en gård, der er fuld af liv, og hvor den kommende generation af samfundets økonomiske materiale og drivkraft, fordriver sin sparsomme fritid, fortæller alt om, hvad samfundet regner sine mennesker for: brændestykker, der skal være med til at holde samfundsovnen i gang.    

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

fredag den 4. marts 2011