tirsdag den 31. maj 2011

mandag den 30. maj 2011

lørdag den 28. maj 2011

torsdag den 26. maj 2011

mandag den 23. maj 2011

opmåling af parkeringspladser

Bredden på en parkeringsplads handler om, hvor meget plads der er til at åbne den bildør, man skal stige ud af. Spørgsmålet handler om, om man skal kile sig ud, fordi døren kun kan åbnes en 20-30 centimeter, inden den rammer bilen, der er parkeret ved siden af en, eller om døren kan åbnes så meget, at man kan stige forholdsvis normalt ud. Jo bredere en parkeringsplads er, jo mere kan man åbne bildøren. Inden jeg gik i gang med at opmåle parkeringspladser, havde jeg den forestilling, at parkeringspladserne hos de private virksomheder ville være smallere end hos de offentlige instanser, fordi de private virksomheder gerne vil have så mange kunder i deres butikker som muligt ud fra den logik, at flere parkeringspladser er lig flere kunder. De faktiske tal viser imidlertid det omvendte billede. Det er de offentlige instanser, der gennemgående har de smalleste parkeringspladser. Det vil jeg mene skal tolkes således, at private virksomheder er mere imødekommende overfor gæster og at de er mere ødsel med deres plads. De offentlige instanser er derimod mere fokuseret på at være effektive, på at udnytte de tilstedeværende resurser maksimalt, at være sparsommelige. Dette billede er et andet billede end det, der tegnes i pressen, hvor det offentlige gerne fremstilles som ødsel, mens den private sektor fremstilles som effektiv og sparsommelig. Men de hårde faktas tal taler et andet sprog. 

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

mandag den 16. maj 2011

konstante størrelser mm.


De fem søstre – der pt. kun består af en søster - får nu en ny søster, så de fem søstre bliver til 2 søstre (se billede 1 og læs om byggeprojektet - klik på ordet klik). Og bølgen får sine bølger – 5 styks i alt (se billede 2 og læs mere om byggeprojektet - klik på ordet klik). Den økonomiske krise er på retræte, i hvert fald hvis man ser på byggebranchen i Vejle.

Spørgsmålet er, om det er af det gode, at gøre noget halvfærdig færdig. Det skæve tårn i Pisa vil være uinteressant, hvis det stod lige. Det interessante er sjælden det perfekte. Lykken er lunefuld, for at man skal kunne opleve lykken, når den er der. Lykken er ikke en konstant størrelse. Banal lommefilosofi – jeg ved det! Alligevel stræber mennesket efter konstante størrelser, men allerhelst fremgang. Alt skal blive, som man har planlagt, allerhelst bedre. Den økonomiske krise skal være slut. En evig tørst efter fremgang. Men træer vokser som bekendt ikke ind i himlen, som et ordsprog meget rigtig siger. 

KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT SE DEM I STORT FORMAT

billede 1
billede 2

merværdi D (parafrase)KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE DET I STORT FORMAT

mandag den 2. maj 2011

stien under broen

BILL

Stien under broen - der kan ses på billedet (se billede 1) - er et typisk eksempel på, hvorledes beslutningsmennesker tænker. Stien er placeret tæt på opkørslen til parkeringspladserne på Bryggen (se billede 2). Bryggen er et storcenter. Ved at hæve vejen i højre side og fører en sti ind under broen, undgår man, at cyklister og forgængere - der skal over vejen i højre side (set fra parkeringspladsen ved OK tanken!) - stopper trafikken til og fra Bryggen samt den generelle trafik på Vedelsgade. Selvom det lyder gennemtænkt, er det det ikke. I starten var der ikke taget højde for, at vandet fra åen steg, når det regnede meget. Når det skete, blev stien derfor oversvømmet, fordi den var sænket i forhold til det niveau, som stien befandt sig på før og efter broen (se billede 1). Da kommunen blev opmærksom på problemet, blev det løst ved at sætte en mur af jernplader ned mellem stien og åen (se billede 3). I øvrigt er det tvivlsomt om stien under broen, hjælper med at få trafikken til at løbe gnidningsfrit. Der er en fodgængerovergang på den venstre side af åen/broen. Om der havde været en fodgængerovergang på den højre side – i stedet for en sti under broen - vil ikke gøre den store forskel, med mindre lysreguleringerne ikke var indstillet til at give tilladelse til at gå på samme tid.

Beslutningsmennesker tænker i dele frem for i helheder. Et problem løses af gangen: problem + løsning = et nyt problem (= vi venter og ser, om der bliver problemer). Det beslutningsmenneskene skulle gøre, var, at løse de problemer, der er på en gang: problem + løsning = nyt problem + løsning af problem = løsning af problemer. Man lapper jo heller ikke kun et hul i sin cykelslange, hvis der er fire huller. 

 KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT SE DEM I STORT FORMAT
 

BILLEDE 2

BILLEDE 3
Her under kan det ses, hvorledes det ser ud,
når vandet stiger. Det er taget i begyndelsen af 
det 2012.