mandag den 2. maj 2011

stien under broen

BILL

Stien under broen - der kan ses på billedet (se billede 1) - er et typisk eksempel på, hvorledes beslutningsmennesker tænker. Stien er placeret tæt på opkørslen til parkeringspladserne på Bryggen (se billede 2). Bryggen er et storcenter. Ved at hæve vejen i højre side og fører en sti ind under broen, undgår man, at cyklister og forgængere - der skal over vejen i højre side (set fra parkeringspladsen ved OK tanken!) - stopper trafikken til og fra Bryggen samt den generelle trafik på Vedelsgade. Selvom det lyder gennemtænkt, er det det ikke. I starten var der ikke taget højde for, at vandet fra åen steg, når det regnede meget. Når det skete, blev stien derfor oversvømmet, fordi den var sænket i forhold til det niveau, som stien befandt sig på før og efter broen (se billede 1). Da kommunen blev opmærksom på problemet, blev det løst ved at sætte en mur af jernplader ned mellem stien og åen (se billede 3). I øvrigt er det tvivlsomt om stien under broen, hjælper med at få trafikken til at løbe gnidningsfrit. Der er en fodgængerovergang på den venstre side af åen/broen. Om der havde været en fodgængerovergang på den højre side – i stedet for en sti under broen - vil ikke gøre den store forskel, med mindre lysreguleringerne ikke var indstillet til at give tilladelse til at gå på samme tid.

Beslutningsmennesker tænker i dele frem for i helheder. Et problem løses af gangen: problem + løsning = et nyt problem (= vi venter og ser, om der bliver problemer). Det beslutningsmenneskene skulle gøre, var, at løse de problemer, der er på en gang: problem + løsning = nyt problem + løsning af problem = løsning af problemer. Man lapper jo heller ikke kun et hul i sin cykelslange, hvis der er fire huller. 

 KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT SE DEM I STORT FORMAT
 

BILLEDE 2

BILLEDE 3
Her under kan det ses, hvorledes det ser ud,
når vandet stiger. Det er taget i begyndelsen af 
det 2012.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar